OUR BRAND

ผลิตภัณฑ์จำหน่ายภายใต้เครือ

Oceansouth Seat Swivel ฐานเก้าอี้ แบบหมุนได้ ( ขนาด 7 นิ้ว)
หมวดหมู่สินค้า: เก้าอี้ Oceansouth
550

24 มกราคม 2562

ผู้ชม 986 ผู้ชม

Seat Swivel ฐานเก้าอี้ แบบหมุนได้ ( ขนาด 7 นิ้ว) 

เป็นฐานรองเก้าอี้ ขนาด 7 นิ้ว ตัวฐานเป็นขนาดมาตรฐาน พอดีกกับเก้าอี้
ที่ติดตั้งกับเรือทั่วไป ตัวฐานหมุนนิ่มนวลโดยมีไนลอน ยึดติดใต้ฐาน และช่วย
ให้การหมุนนิ่มนวล ยิ่งขึ้น โครงสร้างเหล็กแข็งแรง เคลือบสี ดำ ด้วย ระบบ EDM Finish 

Engine by shopup.com